Welcome to Tien Ngoc Company Giỏ Hàng

Máy xử lý rác hữu cơ 24h 50kg

Danh mục:

Thông số kỹ thuật cơ bản máy xử lý rác hữu cơ 24h loại 50kg/ngày:


Năng xuất máy: 50kg/ngày

Kích thước: 900 x 650 x 1.000 mm

Trọng lượng máy: 120kg

Vật liệu: thép không gỉ